De flesta av oss tar nog frågan om vad ett domännamn är som helt självklar men har du någon gång funderat över vad det egentligen är? På Internet sker kommunikation mellan datorer och servrar med hjälp av IP-adresser. Ett exempel på en IP-adress är 213.180.74.23 och består alltså av siffror separerade med punkt. Det här formatet fungerar bra för datorer men för oss människor är det inte lika lätt att komma ihåg.

Om du väljer att inte tilldela en eller flera standard-värdnamn till din webbapp under inköpsprocessen, eller om du måste tilldela ett värdnamn som inte visas, kan du tilldela ett värdnamn på när som helst.If you choose not to assign one or more default hostnames to your web app during the purchase process, or if you need to assign a hostname not listed, you can assign a hostname at anytime.
Ett domännamn är adressen till en server på internet i en form som människor kan minnas, till exempel www.regeringen.se. Bakom varje domännamn döljer sig en IP-adress. Man kan säga att domännamnet är ett täcknamn för de IP-adresser som maskinerna kommunicerar med, till exempel http://194.14.70.181/ som är samma sak som www.regeringen.se. Under vår avdelning domänkunskap hittar du mer information om domäner och deras användningsområden.
På EgenSajt kan du köpa domäner billigast. EgenSajt erbjuder billiga domäner och det ingår också fullständig domänhantering och e-postvidarebefordringar är helt gratis. Vi är en ackrediterad registrar av .se/.nu/.fi domäner och vi erbjuder i stort sett alla toppdomäner. Priser inkluderar rabatt vid banköverföring vid köp av en domän. Observera att vårt låga pris för .se/.nu domäner endast gäller för en registreringsperiod av 1 år och inte om man väljer fler år.

.africa .BLACK .BLUE .CO.UK .GUIDE .HOST .KIM .LONDON .ME.UK .ninja .nu .ONLINE .ORG.UK .pink .POKER .PRESS .red .se .sexy .shiksha .SITE .SPACE .TECH .UK .WEBSITE .移动 cctld domännamn donuts general availability golive gratis kampanj landrush landstoppdomän nya toppdomäner rootzonen seo sunrise sökmotoroptimering tmch trademark clearinghouse varumärke video wordpress

Tilldela standard värdnamnAssign default hostnames www och @www and @ Välj önskade värdnamnet-bindningar, om så önskas.Select the desired hostname bindings, if desired. När domänen köp åtgärden har slutförts, kan din webbapp nås på den valda värdnamnen.When the domain purchase operation is complete, your web app can be accessed at the selected hostnames. Om webbappen är bakom Azure Traffic Manager, ser du alternativet för att tilldela rotdomänen (@), eftersom Traffic Manager har inte stöd för A-poster.If the web app is behind Azure Traffic Manager, you don't see the option to assign the root domain (@), because Traffic Manager does not support A records. Du kan ändra värdnamnet tilldelningar efter köp domän har slutförts.You can make changes to the hostname assignments after the domain purchase completes.


Skapa canonical tags som pekar på ditt nya domännamn från både den gamla och nya URLen. En canonical tag sätts i headern i din HTML. Den hjälper dig berätta för Google vilka sidor som är primärversioner och vilka som är dubbletter. På detta sätt kommer Google bara indexera och ge credit till de primära sidorna, vilket gör att Google ser nya domänen som “ägare” av de nya sidorna.
Det är vårt uppdrag att sälja billiga domäner! Du kan få billigaste domäner med hög kvalitet endast hos Hostinger. Tack vare vårt speciella avtal med toppdomänägaren kan vi erbjuda uteslutande låga priser på de mest populära toppdomänen. 99 cent domännamn är vår privilegierade funktion, billiga domänförnyelser är vår största styrka och Domänkollen är ditt verktyg till framgång!
Ibland måste man göra det otänkbara, byta domännamn på en webbplats som redan är indexerad i sökmotorerna. Så varför är detta så farligt? En ny domän betyder att man i princip börjar om från början i sökmotorerna. Google ser på en URL som en fin flaska rödvin som behöver ett par år för att nå sin fulla potential. Men misströsta ej, med dessa 10 steg kan vi snabbt överföra kraften från det gamla domännämnet till det nya.
Om annullering perioden för den köpta domänen inte har gått ut, väljer avbryta köpet.If the cancellation period on the purchased domain has not elapsed, select Cancel purchase. Annars ser du en ta bort knappen i stället.Otherwise, you see a Delete button instead. Om du vill ta bort domänen utan en återbetalning, Välj ta bort.To delete the domain without a refund, select Delete.

Internet är en av de största och mest betydelsefulla innovationerna i mänsklighetens historia, och kanske är den största revolutionen hur nätet förändrat och utvecklat vårt sätt att kommunicera. Inte nog med att vi loggar in på sociala sajter, forum eller andra diskuss-ionsplatser. Vi skapar också i stor utsträckning våra egna sociala arenor. Det har blivit allt vanligare för privatpersoner att registrera domännamn till egna bloggar och sajter, ett fenomen där kvinnor och framförallt yngre kvinnor tagit täten.


Det kan vara klokt att tidigt se till att registrera domännamn för relevanta varumärken och marknader proaktivt, för att spara tid, pengar och dessutom se till att inte stödja domänpirater. I realiteten gäller liknande regler och förutsättningar som för .se även för många av världens olika toppdomäner, som .dk, .no o.s.v.

En DNS eller som det på svenska heter ”Namnserver” kommer från det engelska ordet Domain Name System som förkortas DNS. För att komma till den hemsida du vill när du väl skriver in namnet på den domän du vill besöka ser DNS till att få detta gjort. Man kan säga att namnservrarna finns till för att hålla koll på vilket IP-nummer som tillhör vilket domännamn. Tänk enkelt en telefonkatalog vars funktion är att föra samman namnet och numret för varje person eller företag.
Skapa canonical tags som pekar på ditt nya domännamn från både den gamla och nya URLen. En canonical tag sätts i headern i din HTML. Den hjälper dig berätta för Google vilka sidor som är primärversioner och vilka som är dubbletter. På detta sätt kommer Google bara indexera och ge credit till de primära sidorna, vilket gör att Google ser nya domänen som “ägare” av de nya sidorna.
Att det finns över 350 olika toppdomäner betyder inte att alla är bra. Det första du ska fråga dig själv är vilket land och språk din webbplats kommer rikta sig till, då detta är avgörande i ditt val av toppdomän. För att skydda ditt varumärke kan det vara en god idé att registrera domännamnet med flera av de allra vanligaste toppdomänerna innan någon annan hinner före.
Du behöver inte köpa ett webbhotellspaket hos oss för att komma igång med din domän, hemsida och e-post. Om du enbart registrerar ett domän hos oss så får du tillgång till vårt kostnadsfria domänpaket med möjlighet till forwards, pakeringar och DNS-hantering, inklusive namnservrar i vårt säkra globala AnycastDNS-nätverk. Läs mer på Wikipedia om vad en domän är.
Den här typen är ofta grunden för de flesta webbhotell som och deras tjänster. Precis som namnet antyder så är det en server som delas mot flera olika kunder. Om man väljer den här typen av hosting brukar man vanligtvis komma undan relativt billigt, samtidigt som att du inte behöver bry dig om eller ta ansvar för de tekniska bitarna. Allt underhåll av servern sköts av webbhotellet. I och med att du tecknar den här typen av hosting är det vanligt att man även mejl hosting som innebär att du har en mejl kopplad till din hemsida, som också drivs på en server där, detta är förekommande hos företag som vill använda sitt företag eller domännamn och ha det inkluderat i sin mejl och är precis vad man behöver om man vill verka professionell. Du har även fullt utrymme för att skicka och ta emot de mejl du får från olika kunder låt säg. Att tänka på när man pratar om delad hosting är att resurserna på servern kan fördelas på olika sätt, vilket kan vara en nackdel för dig eller ditt företag, om det är så att någon annan kund på servern ”äter” kapacitet, då kan alltså du direkt bli påverkad av detta.
Om du funderar på om ett visst fi-domännamn är ledigt eller reserverat, använd sökfunktionen ovan för att få ett svar på fi-domännamnets status. Domännamnets status kan också ge närmare information om domännamnets funktion. Av ett reserverat domännamns uppgifter framgår också tidpunkten för när domännamnet blir ledigt att sökas, om inte den nuvarande användaren förnyar domännamnets giltighet.
×